E-Posta ayarları

Gönderen E-Posta Başlığı   :  Gönderilen E-postalarda alıcının göreceği e-posta adı.
Gönderen E-Posta Adresi   :  Gönderilen E-postalarda alıcının göreceği/cevaplayabileceği e-posta adresi.
Sipariş Bilgi E-Posta Adresi   :  Yönetici dışında sipariş epostalarını eklenen adrese gönderir.
İletişim Bilgi E-Posta Adresi   :  Yönetici dışında siteden gelen iletişim epostalarını eklenen adrese gönderir.
SMTP Sunucusu Kullan   :  İşaretlendiğinde e-postalar SMTP sunucu üzerinden gönderilir. Diğer türlü PHP’nin mail komutu ile gönderilir. Gönderilen e-postaların spam’a düşmemesi için SMTP kullanılması tavsiye edilir.
SMTP Sunucu   :  SMTP sunucu adresi. Ör : mail.domainadi.com
SMTP Port   :  SMTP sunucusu gönderim port numarası. 25 olan varsayılan değer çoğu sunucuda 26 veya 587 gibi farklı bir port nuamrası ile güncellenmiştir.
SMTP Kullanıcı Adı   :  SMTP sunucusu kullanıcı adı. Genellikle e-posta adresi ile aynıdır.
SMTP Şifre   :  SMTP sunucu şifresi.
SMTP Sunucu Güvenliği   :  Varsayılan ayar Normaldir. Ancak bazı sunucularda SSL ya da TLS desteği aktif edilmesi istenebilir.
MadMimi API Kullanıcı Adı   :  E-Bülten gönderimlerinde, kayıtlı SMTP sunucusu yerine, madmimi API altyapısı kullanılması için gerekli API kullanıcı adı.
MadMimi API Şifre   :  E-Bülten gönderimlerinde, kayıtlı SMTP sunucusu yerine, madmimi API altyapısı kullanılması için gerekli API şifre.
PHP Mailer Sürüm   :  Bazı sunucularda, güncel sürüm PHPMailer soruna neden olabiliyor. Bu durumda eski PHP Mail sürümünü bu panelden aktif edebilirsin.
E-Posta Şablon Footer Info   :  Eposta şablonlarında footer kısmını düzenlemek için kullanılır.
Toplu E-Posta Gönderimi   :  Bir defada gönderilebilecek azami e-posta sayısı. Listede sırada olan e-postalar her 3 saatde bir gönderilmektedir. Gönderim sırası “İstatistikler > E-Posta Logları” bölününden incelenebilir.