Kargo İlleri

Genel Bilgi   :  Herhangi bir gruba desi ve fiyat tanımlaması yapılabilmesi için illeri gruplara tanımlamak gerekir. Kargo hesaplamaları için tanımlı tüm illerin mutlaka en az bir gruba atanması gerekir.
Grup   :  İlin tanımlanacağı grup adı.
İl   :  Gruba atanacak il.