Canlı Destek Ayarları

Kullanımı   :  Kullanabilmek için Canlı Destek modülünün, sunucunuza kurulu olması gerekir. Kurulduktan sonra şablon dizinindeki temp.php dosyasına

<div style=”position:fixed; right:20px; bottom:20px;”><?=canliDestekResim()?></div>

gibi bir kod ekleyerek kullanabilirsiniz. Resim, Canlı Destek ayarlarında girildiği gibi gözükecektir.

Chat Adı   :  Canlı Destek panelinde gözüken yönetici adıdır.
Giriş Yazısı   :  Canlı destek paneline giriş yapıldığında gönderilen karşılama yazısıdır.
Chat Zamanaşımı (Saniye)   :  Canlı destek panelinde x saniye hareket olmaz ise destek penceresi zamanaşımına uğrar.
Log Zamanaşımı (Gün)   :  Görüşme kayıtlarının sistem üzerinde saklanma süresini belirler.
Online Logo   :  Destek Modülü aktif olduğunda şablonda görüntülenecek olan çevrimiçi sembolüdür.
Online Logo   :  Destek Modülü pasif olduğunda şablonda görüntülenecek olan çevrimdışı sembolüdür.
Canlı Destek Aktif   :  Sistemi aktif ya da pasif yapar.