Google Ayarları

Google Doğrulama Kodu    :  Google Analytics uygulamasının sitenizi doğrulamak için verdiği kodu bu alana ekleyebilirsiniz.
Google Tracking UA Kodu    :  Google Analytics uygulamasının sitenizi doğrulamak için verdiği Tracking UA kodu bu alana ekleyebilirsiniz.
Google Analytics Kodu    :  Google Analytics uygulamasının siteniz için oluşturduğu Analytics kodunu bu alana ekleyebilirsiniz.
Google Remarketing Kodu    :  Google Analytics uygulamasının siteniz için oluşturduğu Remarketing kodunu bu alana ekleyebilirsiniz.
Google Conversion Kodu    :  Google Analytics uygulamasının siteniz için oluşturduğu Conversion kodunu bu alana ekleyebilirsiniz.
Facebook Pixel Code   :  Facebook dönüşüm takibi için gerekli javascript kodunu bu alana ekleyebilirsiniz.
Admitad Campaign Code (Sipariş Sonrası Bildirim)   :  Admitad kullanıcıları, sipariş sonrası takip için gerekli kampanya kodunu bu alana ekleyebilir.
Bilio Account GUID (Sipariş Sonrası Bildirim)    :  Bilio kullanıcıları, sipariş sonrası takip için gerekli GUID kodunu bu alana ekleyebilir.
Criteo Tracking Account ID   :  Criteo kullanıcıları, sipariş adım takibi için Account ID kodunu bu alana ekleyebilir.
Criteo Tracking Email   :  Criteo kullanıcıları, sipariş adım takibi için Account e-posta kodunu bu alana ekleyebilir.