İlk Kurulum

v4.0 ve üzeri Genel Kurulum   :  1. Tüm dosyaları FTP üzerinden upload edin.
2. Cache ve alt klasörlerine (1-10 arası) ve ana dizindeki tüm .xml dosyalarına yazma hakkı (chmod 777) verin.
3. images/ (ve images/cache) altındaki tüm klasörlere yazma hakkı (chmod 777) verin.
4. templates/ ve altındaki kullandığınız template klösörü ve dosyalarına yazma hakkı (chmod 777) verin.
5. /secure/bayiXML klasörüne yazma hakkı (chmod 777) verin.
6. Sunucu yönetim panalinizden bir veritabanı ve bu veritabanı için bir kullanıcı açın.
7. http://(domain adresi)/doc/kur.php çalıştırın.
8. Yönetim paneline (http://(domainadresi)/secure) “admin” (çift tırnak olmadan) kullanıcı adı ve şifresi ile login olabilirsiniz.

Kurulum tamamlanmıştır.

v3.2 ve üzeri Genel Kurulum   :  1. Tüm dosyaları FTP üzerinden upload edin.
2. Cache ve alt klasörlerine (1-10 arası) ve ana dizindeki tüm .xml dosyalarına yazma hakkı (chmod 777) verin.
3. images/ (ve images/cache) altındaki tüm klasörlere yazma hakkı (chmod 777) verin.
4. templates/ ve altındaki kullandığınız template klösörü ve dosyalarına yazma hakkı (chmod 777) verin.
5. /secure/bayiXML klasörüne yazma hakkı (chmod 777) verin.
6. Sunucu yönetim panalinizden bir veritabanı ve bu veritabanı için bir kullanıcı açın.
7. http://(domain adresi)/doc/kur.php çalıştırın.
8. Yönetim paneline (http://(domainadresi)/secure) “admin” (çift tırnak olmadan) kullanıcı adı ve şifresi ile login olabilirsiniz.

Kurulum tamamlanmıştır.

v3.x Genel Kurulum   :  [Veritabanı İşlemleri]
1. Sunucu yönetim panalinizden bir veritabanı ve bu veritabanı için bir kullanıcı açın.
2. Sunucu yönetim panelinizden PHPMyAdmin (veya eşdeğer) gibi bir MySQL yöneticisine girin ve sol bölümden yeni açtığınız veritabanını seçin.
3. Doc/SQL klasörü içerisinde satın aldığınız sürüme ait SQL dosyasının (Ör: v30_sql.txt) içeriğini PHPMyAdmin yöneticisinde SQL Query olarak çalıştırın.(Encode problemli olmaması için veritabanını dosya olarak upload edip çalıştırmayın. Mutlaka SQL Query olarak çalıştırın.)

[Upload ve Dosya İzinleri]
4. Tüm dosyaları FTP üzerinden upload edin.
5. Cache ve alt klasörlerine (1-10 arası) ve ana dizindeki tüm .xml dosyalarına yazma hakkı (chmod 777) verin.
6. images/ (ve images/cache) altındaki tüm klasörlere yazma hakkı (chmod 777) verin.
7. templates/ ve altındaki kullandığınız template klösörü ve dosyalarına yazma hakkı (chmod 777) verin.
8. include/lang/ klasoru altındaki dosyalara yazma hakkı (chmod 777) verin.
9. /secure/bayiXML klasörüne yazma hakkı (chmod 777) verin.
10. Sunucu yönetim panelinden /secure dizinini şifreleyin.

[Veritabanı Ayarlarının Girilmesi]
11. include/conf.php dosyasında veritabanı ve serial bilgilerini girin.

[Yönetim Paneli Koruma]
12. Sunucu yönetim panelinizden (Şifre korumalı dizinler,Password protected directories, Web protect..) secure dizinini şifreleyin. Eğer sunucunuzda dizin şifreleme desteği yoksa include/conf.php dosyasını açın. $yonetimKoruma = ‘SUNUCU’; satırında SUNUCU değerini SCRIPT olarak değiştirin. Yönetim paneline (http://www.domainadiniz.com/secure) “admin” (çift tırnak olmadan) kullanıcı adı ve şifresi ile login olabilirsiniz.

Kurulum tamamlanmıştır.

v2.x Genel Kurulum   :  [Veritabanı İşlemleri]
1. Sunucu yönetim panalinizden bir veritabanı ve bu veritabanı için bir kullanıcı açın.
2. Sunucu yönetim panelinizden PHPMyAdmin (veya eşdeğer) gibi bir MySQL yöneticisine girin ve sol bölümden yeni açtığınız veritabanını seçin.
3. Doc/SQL klasörü içerisinde satın aldığınız sürüme ait SQL dosyasının (Ör: v27_sql.txt) içeriğini PHPMyAdmin yöneticisinde SQL Query olarak çalıştırın.(Encode problemli olmaması için veritabanını dosya olarak upload edip çalıştırmayın. Mutlaka SQL Query olarak çalıştırın.)

[Upload ve Dosya İzinleri]
4. Tüm dosyaları FTP üzerinden upload edin.
5. Ana dizindeki cache klasörüne ve tüm .xml dosyalarına yazma hakkı (chmod 777) verin.
6. images/ altındaki tüm klasörlere yazma hakkı (chmod 777) verin.
7. templates/ ve altındaki kullandığınız template klösörü ve dosyalarına yazma hakkı (chmod 777) verin.
8. include/lang/ klasoru altındaki dosyalara yazma hakkı (chmod 777) verin.
9. /secure/bayiXML klasörüne yazma hakkı (chmod 777) verin.
10. Sunucu yönetim panelinden /secure dizinini şifreleyin.

[Veritabanı Ayarlarının Girilmesi]
11. include/conf.php dosyasında veritabanı ve serial bilgilerini girin.

[Yönetim Paneli Koruma]
12. Sunucu yönetim panelinizden (Şifre korumalı dizinler,Password protected directories, Web protect..) secure dizinini şifreleyin. Eğer sunucunuzda dizin şifreleme desteği yoksa include/conf.php dosyasını açın. $yonetimKoruma = ‘SUNUCU’; satırında SUNUCU değerini SCRIPT olarak değiştirin. Yönetim paneline (http://www.domainadiniz.com/secure) “admin” (çift tırnak olmadan) kullanıcı adı ve şifresi ile login olabilirsiniz.

Kurulum tamamlanmıştır.